CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 98.YILI MESAJI

  CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 98. YILI MESAJI

Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetme rejiminin adıdır.  Cumhuriyet, ‘’hasta adam’’ olarak nitelendirilen Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırmasıdır. Cumhuriyet, sömürge devletler tarafından ören yeri haline getirilmiş Türk yurdunun mamur edilmesidir. Cumhuriyet, vatan ve millet sevgisinin şanlı adıdır.

Anadolu’nun her yanından yükselen hürriyet ve bağımsızlık sesleri bütün dünyaya yayıldı. Türk’ün bu yoldaki şiarı ; ‘’Ya İstiklal Ya Ölüm…’’dü.: “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Ve bu sesin etrafında toplanan inançlı, imamlı kahraman insanlar, vatanı ve milleti mücadele yoluyla hürriyet ve bağımsızlığına kavuşturmak için yola çıktılar. Türlü zorluklar içinde büyük zaferle taçlanan bu mücadele Cumhuriyet kurularak sonuçlarındı.

Cumhuriyet; şehitlerimiz kanı, gazilerimizin yaralarından doğdu. Cumhuriyetimizi kuranlar, bu yönetim şeklinin Türk milletinin karakterine ve töresine en uygun idare şekli olduğunu ifade ettiler. Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesi oldu.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.

Büyük Zafer’le taçlanan milli mücadele, bir Türk milletinin inanç, dua, azim ve dileğinin eseriydi. İstiklal Marşındaki dizeler bunun bir ifadesiydi;

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakka tapan milletin istiklal

Cumhuriyet, erdemin, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukuk demektir. Bu idare sisteminde insan hakları, milli dayanışma, ferdin ve toplumun huzur ve refahı sağlanabilmektedir. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, altyapı hizmetlerinde hülasa olarak her sahada çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

“Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi’nin Cumhuriyeti ilan etmesiyle egemenlik Türk Milletinin olmuştur.

Çünkü Cumhuriyet rejimi bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi unsurları içinde barındırmaktadır.

Bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik Türk Milleti’nin en çok önem verdiği unsurlar olduğundan, Türk Milleti ancak Cumhuriyet şeklindeki bir yönetim anlayışı ile yönetilebilir. Cumhuriyete kavuşmamız elbette kolay olmamıştır. Çünkü atalarımız uzun yıllar bu uğurda savaşmış, kanlarını ve canlarını yine bu uğurda feda etmişlerdir.

 

PKK, PYD, SYD, DHKPC, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri ve bunların siyasi uzantıları aynı zamanda dış destekçileri; TC. Devletinin ve Türk Halkının birlik ve bütünlüğünü bozmayı hedef almışlardır! Bu şer odakları devletimizin büyük gayreti ve inanılmaz gücü karşısında bitme, yok olma noktasına gelmiş olup, o pis emellerine asla ulaşamamışlardır.

Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimiz emin ellerde geleceğe doğru gelişerek, büyüyerek ve çok güçlenmiş bir şekilde emin adımlarla yürümektedir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıldönümünü kutlar, Gazı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla yad ederim.

 

ŞEMSEDDİN YASAN

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Afyonkarahisar Kent Konseyi'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gencer Sokak No:01 Afyonkarahisar/Merkez

Sinorsel Yazılım - Afyonkarahisar Kent Konseyi © Tüm Hakları Saklıdır.