GÜÇLÜ VE KATILIMCI OLMA YOLUNDA

11 Ekim 2021 Afyonkarahisar Kent Konseyi

GÜÇLÜ VE KATILIMCI OLMA YOLUNDA
Kenti ilgilendiren bütün yatırımlar, projeler, sosyal aktiviteler, yaşam şartlarının
dizaynı, eğitimi ve sağlıkla ilgili konularda en son bilginin ve belgenin ulaştığı ve görüş, önerilerinin sorulduğu hatta hiç sorulmadiğı tek merci her halde Kent Konseyi’dir diye düşünüyorum !?
Ancak bu konuda en son bir-iki yıl önce Belediyemizin birazcık olsun Kent Konseyini
muhatap alması çok önemli ve hayırlı bir adım olmuştur!
İlimizle ilgili yapılması düşünülen, tasarlanan projelerden(Eski Bağkur, akıllı otopark) biri üzerine:
-Siz bu konuda ne diyorsunuz!? K.K. olarak Görüş ve önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Tekliflerinizi
bekliyoruz…” Dendiğin de.
İlk defa Kentteki Paydaşların bir araya geldiği görülmüş oldu.
Peki, bu yeterli mi?
Kesinlikle hayır!
Buna merkezi yönetim de mutlaka dâhil olmalıdır!
Valilikte Kent Konseyinin ilimiz, kentimiz dâhilinde yapabileceği çok önemli
işleri için önceden görüş ve önerileri almaya fırsat tanımalı! Haber almasına, bilgi almasına yardımcı
olmalıdır.
Bu halkımızın çıkar ve menfaati için bir zorunluluktur!
Zira,
Yöneten ve yönetilenler(halk) yani Kent Konseyi arasında;
Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi
kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı
ancak bu şekilde vuku bulur!..
Konseyimizin Çalışma ilkeleri;
–  “Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
a)Süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık
ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda
bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler
Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel
ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve
yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız
bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü
benimsemektir” diyor çalışma ilkelerinde…
Merkezi Yönetimlerin hummalı çalışmalarının iyice arttığı ve Belediye başkanlarının
hizmetlerinin yoğunlaştığı ve projelerinin tamda uygulama safhasına geçtiği şu
günlerde 15 yıldır değişmeyen Kent Konseyi’ninde mutlaka bir değişim geçirmesi
gerektiği inancını taşıyoruz.
Sadece değişmesi gereken sokak, yer, meydan isimleri ve hazırlanacak projeler yâda
teklif, tavsiye, öneriler değil.
Yenilikçi, katılımcı, güçlü, değişimci, üretken çok Paydaşlı, farklı
isimleriyle ve farklı bir bütçesi olan ve en önemlisi de Merkezi ve Yerel
Yönetimlerde varlığı her zaman kabul gören, temsil edilen bir Kent
Konseyi olsun…
Böylece hemşerilerimizle, idare edenler arasında bir kaynaşma ve güç birliği
sağlamada Kent Konseyi olarak aktif rol almış olsun!..
Aynı zamanda hemşerilerimizin kurumlar arasında yani içinde;
Tutan eli, gören gözü, işiten kulağı ve en önemlisi de konuşan dili olunsun!

Şemseddin YASAN

Kent Konseyi Başkanı

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Afyonkarahisar Kent Konseyi'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gencer Sokak No:01 Afyonkarahisar/Merkez

Sinorsel Yazılım - Afyonkarahisar Kent Konseyi © Tüm Hakları Saklıdır.