K.KONSEYİ S.T.K.LARLA TOPLANDI

30 Kasım 2021 Afyonkarahisar Kent Konseyi

K.KONSEYİ S.T.K. LARLA TOPLANDI

29.11.2021 tarihinde Belediye Meclis Salonunda  “Yardım yapan STK” ların katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılım baya iyiydi.

Gelen dernek ve vakıf başkanları ile ilimizle ilgili sorun ve problemler üzerinde görüş ve düşüncelerini anlattılar.

Ayrıca STK lar arasındaki ilişkiler, sıkıntı ve problemler üzerinde duruldu. Kent konseyinden beklenti ve istekleri alındı.

Gelen katılımcılar, üç ayda bir mutlaka bu tür toplantıların yapılmasına karar verildi. Toplantıların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için bir Çalışma Komisyonu oluşturuldu.

Çalışma KOMİSYONU:

1-Ahmet Önder – Kent Konseyi yürütme kurul üyesi

2-Salim Taşpınar – Kent Konseyi yürütme kurul üyesi

3-M. Nilgün Seçen – Sosyal Yaşamı Geliştirme Derneği

4-Hamza Kalkan – Profosyonel Aşçılar Derneği

5-İbrahim Karademir – Veren el Derneği

6-Emsal Şirin – Kuaförler sanat Eğitim Derneği

7-İsmil Ögeday- MS Engelsiz Derneği

8-Yıldız Değer – Gönül Dostları Derneği

 

KENT KONSEYİ: Tanım -1

Merkezi Yönetimin, mahalli yönetimin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum Kuruluşlarının ortak anlayışıyla hemşerilik hukuku çevresinde buluştuğu;

Kentin kalkınma önceliklerinin sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını kişilerin özgür iradesi ile karşılık beklemeden, kamu yararına yapmış olduğu çalışmaları ifade eder.

Kent Konseyi: Tanım-2

Halkın ulaşabileceği, fikrini, derdini, istek ve önerilerini ilk elden dinleyerek ilgili kurumlara aktaran bir tür yerel ombudsman(aracı) olarak görmek lazım.

-halkın ulaşabileceği yer olması

-İlk elden istek ve önerileri dinleyen

-İlgili kurumlara aktaran,

-Aracı, uzlaştırıcı,

-İstek ve önerilerin çözümü için çalışan

BELEDİYENİN ORGANLARI:

1-BAŞKAN (Sevk, idare, Temsil)

2-BELEDİYE MECLİSİ (Karar alma )

3-ENCÜMEN (YÜRÜTME, UYGULAMA)

4- KENT KONSEYİ (İstişare, görüş alma)

K.KONSEYİ BASKANI NA ÖNERİLER

DEFTER TUTMA: Genel Kurul Yürütme Karar Ziyaretler Tutanaklar v.b

İNTERNET SİTESİ

Kent Konseyi çalışmalarını içeren bir site sarttır

SOSYAL MEDYA HESABLARI

En cabuk iletişim kurma aracıdır

LOGO

Konseyin amaç ve ilkeleri ile Yöresel değerleri baz alınacak bir logo yapılması

BASIN TOPLANTILARI

Yapılan Konseyin varlığını hissettirmek ve çalışmasını ve yapılamayanların nedenlerini aynı zamanda yapılacak çalışmaların basınla paylaşıldığı bir basın istişare önemlidir

MAHALLE ZİYARETLERİ

Kent Konseyi Başkanı sorunları yerinde incelenmesi adına çok önemlidir

BELEDİYE KOMİSYONLARINA İŞTİRAK

Kent adına söz söylemek görüş belirtmek çok önemlidir Yasal bir zorunluluğu yoktur Ama Kent Konseyi Baskan ı temsilcisinin katılması çok önemlidir

BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARINA KATILIM

Gözlemci olarak katılma Hatalı görülen hususlarda kamu oyunu bilgilendirme

STK TOPLANTILARI

Konseyin bileşeni olsun veya olmasın Sivil toplumun nabzını tutmak görüş ve önerilerini toplumun nabzını tutmak görüş ve önerilerini ifade etmeleri için alan açmak önemlidir

SİYASET İLE İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEMEK

Şübhesiz herkesin bir siyasi görüşü ve tercihi vardır Başkan kendi siyasi ortam ve değerlerine karşı Kent Konseyi çalışmalarında eşit mesafelerde durma

STK larla OLAN İLİŞKİLER

Kent Konseyi STK ları yeniden oluşturmak STK lar karşısında bir tavır takınmak yerine Konseyin yapısı içinde var olan tüzel kişiliğe haiz yapıları korumalıdır Bu amaçla

1-STK larda sık sık bir araya gelme

2-STK larda ortak projelerde yapılmalı ve hayata geçirilmelidir

3-Faaliyetlerin alanları benzer olan derneklerin koordinasyonu için zemin hazırlamalı Konseyin merkez olmasına gayret etme

4-STK larda bazı işlerinde Konsey olarak fikir vermeli Uygulamada yardımcı olmalı

KENT KONSEYİ MADDI DESTEK

Belediyeler Kent Konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak suretiyle aynı ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar

KENT KONSEYİ BELEDİYENİN ALT BİRİMİ midir

Kent Konseyi Belediye nin bir birimi şubesi veya Kent Konseyi Başkanı da belediyenin bir personeli değildir Kent Konseyi de Belediye nin üstünde bir güç değildir

MERKEZİ İDAREYLE İŞ BİRLİĞİ VE ÇALIŞMA

Kent Konseyi Valilikler olmak üzere İl müdürlükleri ile paydaş olarak proje ve faaliyet iş yürütebilir.

              

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Afyonkarahisar Kent Konseyi'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gencer Sokak No:01 Afyonkarahisar/Merkez

Sinorsel Yazılım - Afyonkarahisar Kent Konseyi © Tüm Hakları Saklıdır.