KENT KONSEYİ VE GENEL KURUL ÜZERİNE HASBUHAL

9 Eylül 2021 Afyonkarahisar Kent Konseyi

KENT KONSEYİ VE GENEL KURUL

ÜZERİNE HASBUHAL

11 HAZİRAN 2021 Cuma günü Belediye Meclis Salonunda İkinci Genel Kurulumuzu yaptık.

Bu Kongrenin öncesi yani hazırlık çalışmaları tâa iki üç ay evveline dayanır.

Davetiyelerin hazırlanması bize göre çok önemliydi. Kongre sürecinde pandemi tedbirlerinin hala devam ediyor olması bizim en büyük şanssızlığımız diyebiliriz. Böyle olunca da her şeyimizi buna göre ayarlama zorunluluğu hasıl oldu. Sürekli olarak Kent Konseyler Birliğinin Hukuk danışmanının görüşleri, tavsiyeleri doğrultusunda, yönetmelik usül ve esaslarına göre işlerimizi en iyi şekilde ayarlamaya çalıştık!

Ancak, Kent Konseyi farklı bir kuruluş. Hiçbir derneğe. Vakıfa, oda ve birliğe benzemiyor. Farklı farklı şeylerle sürekli karşılaşıyorsun. Sistematik oturgan bir yapıya haiz değil.

En başta yönetmeliği bambaşka. Çoğu maddesi gizemli, çözmek anlamak ayrı maharet gerektiriyor. Kafana takılan bir madde, bir şey olduğunda daha önce görev yapmış kişilere sorup en doğrusunu yapayım desen; alakalı alakasız farklı farklı cevaplar alırsın. Kimi şöyle der, kimi de böyle der. Aşağı yukarı beş altı ilin Kent Konseyi başkanlarıyla bizzat yüz yüze görüştüm, konuştum. Hepsi farklı farklı şeyler anlatıyor!

Biri şöyle olacak diyor. Öbürküsü ise,

-Yok, îî ıııh öyle olmaz. Bana göre böyle olmalı.

Aynı şeyleri bu seferde uzun yıllar Kent konseyi başkanlığı yapmış birini görünce;

-Haah, tamda aradığımı buldum. Şimdi her şeyi öğrenirim. Derken…

Sevincin yine kursağında kalıyor! O da kendine göre yani yapmış olduğu işlere, edindiği tecrübeleriyle kendince bir şeyler anlatıyor! Sonuç, gerekli olan cevabı yine alamıyorsun!

Çünkü, tam da sistematik, belirgin kuralları iyice netleşmiş, açık ve net bir şey yok.

Böyle olunca da çalışırken baya zorlanıyorsun. Doğru dürüst ne yapacağını bilmiyorsun! Yanında bu işleri iyi bilen yetişmiş bir elemanında yok! Bu durumda her şey sana kalıyor!

Sürekli okuyacaksın, araştıracaksın iyice sorup soruşturduktan sonra bir şeyler yapmaya gayret ediyorsun.

Daha öncesinden bize kalan, devir eden bir tecrübe, doğru dürüst bir bilgi, belge olsa bari. Biraz var. Ama çok yetersiz ve karışık bir durum da.

Bu konuda hiçbir kimseyi suçlamıyorum.

Öyle zannediyorum ki, daha önceki Kent Konseyi Başkanları ve Yürütme Kurulundakiler de bizden daha büyük sıkıntıları, zorlukları sürekli yaşamışlardır diye düşünüyorum!

O günkü şartlarda en iyisini yapmaya çalışmışlar!

Hiç olmazsa bize güzel bir makam odası, toplantı salonu ayrıca bütün tefrişatı yapılmış muhasebe bölümü ve en önemlisi de üç elamanı Kent Konseyimize kazandırmışlar.

HALKIN TARAFINDA

Kent konseyinin en önemli, en birinci ayağı halkla ilgili kısmıdır.

Burası da arz, talep, istek ve önerilerin birinci elden dinlenip toplandığı yerdir. Serbest meslek erbabı, STK’ lar, muhtarlar, mahalle sakinleri, imam, öğretmen herkes bu alanda bize önemli bir kaynaktır. Bunların tümüne İdare edilenler yani halk diyoruz.

Zaten bizim kuruluşumuzun, bu işte varoluşumuzun ana sebebi; halkımızın, hemşerilerimizin yaşam şartlarını iyileştirmenin yanında huzur ve refahı için çalışmak baş hedeflerimiz arasında yer alır.

Velhasıl,

Şehrimizi, halkımızın bakış açısına, vizyonuna uygun hale getirme. Sosyal ve kültürel çalışmalarla, milli ve manevi değerlere sahip bireyler kazanma.

Dünyayla entegre olma. Yani gelişmiş ülkelerde öne çıkmış çalışmaları ilimizde uygulanır hale gelmesi için gayret etme.

Halkın sıkıntı ve problemlerini gidermeye yönelik çalışmalar yapabilme. Hemşericilik bilincini geliştirme! Yani ilimizde birlikten yaşadığımız insanları ve şehrimizi sevmek ve kentte, şehirde yaşama bahtiyarlığına erme.

Halkımızın hak ve hukukunu koruma ve birlik, beraberliği için çalışma. Gibi daha birçok amaç ve gaye peş peşe sıralanabilir…

Peki bu saymaya çalıştığımız hedeflerin yapılabilmesi, gerçekleşebilmesi için Kent Konseyinin elinde ki gücü, kudreti nedir? Bu hususta neler yapabilir! Ya da neler yapılması gerekir?

Zira, yukarıda yazmaya çalıştığımız tüm bu yapılması amaçlanan bu işleri yapabilmek için çok güçlü bir alt yapımız olması mutlak icap eder.?

Yani kalifiyeli elamanlar, yeterli bir bütçe, uygun bir ortam yani yer. Araç-gereç ve diğer edevatların durumu nedir? Bunlar, başarı için çok önemli etkenler sadece bazılarıdır.

Doğrusunu söylemek gerekirse yukarıda bahse konu eksiklerimiz baya fazla! Ama bu esikler bizi çokta fazla korkutmuyor. Çünkü, sorunların, eksiklerin çoğunun üstesinden gelebileceğimize inancımız tamdır.

En başta Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, başkan yardımcısı Süleyman Karakuş ve Kültür müdürü İhsan Akar’ın destekleri inkâr edilemez. Bu sayede çoğu zorluğu kolayca aşacağımıza inanıyoruz…

Ancak, Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin Kent Konseyine bakışı, sahiplenmesi önemini ve gereğini anlamış olmaları her şeyden çok daha önemli. Bu hususta bize yani Kent Konseyine çok iş düşüyor.

Halkımız için Kent Konseyinin ne kadar önemli, halkımızın yararına faydasına olabilecek işlerde bizim rolümüzü anlatmamız gerekir. Bu işin nasıl olacağını en ince detaylarına kadar anlatıp, halkımızı iyice bilgilendirmek çok önem arz etmektedir.

Yoksa yapılacak bütün çalışmalar sözde kalır!

İDARE EDENLER TARAFINDA

Burası amaçlanan hedeflerin çözüme kavuştuğu bir merkez de diyebiliriz. Sorunlar, problemler, teklif ve önerilerin tümü Kent Konseyi tarafından buraya taşınır. Hatta bunlara Kent KONSEYİNİN çözümünü içeren projelerde eklenir. O şekilde idare edenlere sunulur.

Kent Konseyi idare edenlerle paydaş olup çözümü için birlikte çalışmalar yapar. Bu çalışmaların son durumu hakkında idare edilenler Kent Konseyi tarafından sürekli bilgilendirilir.

Gerekirse duruma göre basın yoluyla detaylı bir açıklama da yapılabilir.

Kent konseyi idarecilerin çalışmalarını yakinen takip edip, hatta bu çalışmalara gerekirse paydaş yani ortak olup; halkın beklentileri doğrultusunda görüş ve önerilerde bulunabilir.

Mesela, belediyenin komisyon (trafik, imar gibi) toplantılarına Kent Konseyi de katılıp orada görüş ve önerilerde bulunabilir. Hatta merkezi yönetimin her biriminde halkımıza, hemşerilerimize yönelik oluşturulan toplantılara bizzat katılıp aynı şekilde görüş, öneri ve tekliflerde bulunabilir. Uyuşturucu ve bağımlılıkla hatta salgın hastalılarla ilgili tüm toplantılara halkımızı temsilen katılabilir.

Gerekiyorsa, bir talep bir istek olmadan ihtiyaç duyulan çok önem arz eden bir konuda çalışma yapıp, proje haline getirip, ilgi birime sunabilir. Sokak hayvanlarının ıslahı, çevre kirliliği ve şehir içi trafiğin çözümü gibi toplumsal sorunları içeren meselelerle ilgili projeler yapılıp ilgili yerlere iletir ve sonuçlanması için işi takip edilir.

Sonuç olarak,

Kısaca belirtmek gerekirse;

Kent Konseyi halkımızın huzur ve refahı için çok önem arz eden, sürekli ihtiyaç duyulan aynı zamanda tüm hemşerilerimizin işini kolaylaştıracak ve işine çok yarayacak bir kuruluşudur.

Kent Konseyi, idare edenlerle idare edilenler yani halk ne kadar çok önemserse ve ne kadar çok değer verirse; o kadar gücü kudreti artar. O nispette de iş yapar ve işe yarar.

Şemseddin YASAN

Kent Konseyi Başkanı

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Afyonkarahisar Kent Konseyi'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi

Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gencer Sokak No:01 Afyonkarahisar/Merkez

Sinorsel Yazılım - Afyonkarahisar Kent Konseyi © Tüm Hakları Saklıdır.